21.3.13

Kişisel Yargıların Toplumsal Etkileri

     İnsanlar birbirlerine bakar bakmaz mutlaka içlerinde o insana dair bir yargı oluştururlar.Bu kanser hücresi; ön yargıdır.Bu olumlu ya da olumsuz olabilir.Bunları toplumda gelişen düşünceler belirler.Örnek vermek gerekirse; zengin adamların eşlerini aldattığı konusunda toplumda gelişmiş bir düşünce vardır.Bu düşünce birinin zengin bir adamı güzel bir kadın gördüğünde, adamın eşini aldattığını düşünmesine neden olabilir.

   "Bu kanser hücresi, ön yargıdır."

     Belli bir amaç için bir araya gelen bir toplulukta da insanlar daha tanışmadan dış görünüşlerine bakarak belli düşünceler oluştururlar kafalarında.En çok topluluk lideri hedef tahtası olur.Çünkü hemen hemen herkes onun hakkında bir şeyler düşünüyordur mutlaka...Halbuki hiç bir topluluk üyesinin lideri yargılamaya gerek yoktur.Ne ön-ce ne de sonra.Çünkü o topluluktaki diğer üyelerden daha bilgili ve deneyimli olmasaydı lider olmazdı.En azından bu bilgi ve deneyim saygıyı hak ediyor.Lider ya da topluluktaki bir üye, oraya gelerek kendi zamanının bir kısmını insanlar için harcıyor.Kimse kimse için zamanını harcamak zorunda olmadığına göre, bu önden yargılanmayı hak etmiyor demektir.Burada saygı duymak ve ön yargılı düşünmemek bir görgü kuralı ve kişilik meselesi değil, kuraldır.Çünkü; topluluktaki her bir birey hem kendi gelişimi hem de diğer bireylerin gelişimi için oradadır.Birbirine destek söz konusudur.Kimse kimseyi desteklemek zorunda olmadığına göre birbirine saygılı davranmak bir kuraldır.
     Böyle bir kural edinmemek, toplumdaki kişilerin bağını zayıflatır.Toplumdaki bireyleri birbirinden uzaklaştırır.Örneğin; kapalı bir kız, açık olan kızlarla konuşmuyor olabilir.Burada toplumun bütünlüğü bozulduğu için toplum, toplum olmaktan çıkar.Birbirinden iletişimi kopmuş sınıflara ayrılır.

   "Toplumun bütünlüğü bozulduğu için toplum, toplum olmaktan çıkar."

     Bu kural iki arkadaş, sevgili ve evliler için de geçerlidir.Birbirlerinin vaktini alan bu insanlar, birbirlerine saygı duymak ve yargılamamak zorundadırlar.Kimse kimsenin saygısız ve boş düşüncelerine katlanmak zorunda değildir.

         "Ön yargı; boş düşüncedir."

     Ön yargılı düşünmeye "boş düşünmek" diyorum çünkü; bu düşünce ne bir şeyi değiştirebilir ne de herhangi bir şekilde fayda sağlayabilir.Boş düşünme biçimleri de boş konuşmak gibi vakit öldüren bir hastalıktan başka bir şey değildir.

Hiç yorum yok: